O nás

Profil spoločnosti

Založenie firmy : 18.05.2006
Na adrese : Mäsiarska 16/296 ,Levoča 054 01
ICO : 36 607 533
DICO : 2022198486
Hlavným predmetom podnikania je : Podarenstvo a inžinierska činnosť
Vedľajšie činnosti firmy : Maloobchod, prenájom nehnuteľností a ubytovacie služby.

Learn more

Projekt manažment


Po Projekt manažment zahrňuje vypracovanie projektového plánu pre nasledujúce fázy :plánovanie projektu, implementácia, vyhodnocovanie a údržba/obsluha. Pod pojmom projekt manažment sa rozumie definovanie cieľov, účelu a navrhnutie jednotlivých úloh projektu. Tiež zahrňuje otázku finančných, ľudských a ostatných nákladov ako i časový harmonogram realizácie projektu. Ďalšou fázou je implementácia projektového plánu a starostlivá kontrola jeho plnenia s účelom dosiahnuť navrhnuté ciele.

 • Projektové plánovanie
   Spracovanie štúdie zrealizovateľnosti tzv. "feasibility study"
   Dlhodobé strategické plánovanie
   Spracovanie projektového plánu a rozpočtu
   Vedenie a koordinovanie projektového tímu
    Tendrové riadenie, príprava RFI, RFQ

 

 • Implementácia
   Kontrola projektu, nákladov a plánu
   Risk manažment
    Uzatvorenie projektu a jeho odovzdanie

 

 • Údržba a obsluha
   Revízia projektu pri dokončení a jeho vyhodnotenie
   Vypracovanie manuálu údržby a obsluhy
   Plánovanie a náklady údržby a obsluhy